Support buiten kantooruren

Wanneer je applicatie in productie staat, wil je natuurlijk dat deze dag en nacht bereikbaar is en stabiel draait. Echter, er kan natuurlijk altijd een storing optreden. Deze storing kan verschillende oorzaken hebben. In sommige gevallen betreft dit een kritische storing en is direct ingrijpen noodzakelijk. In zo’n geval kunt je rekenen op onze technische support.

Wat is een kritische storing? 🚨

  • Een storing welke optreedt op een productieomgeving.
  • Een storing welke met spoed opgelost moet worden, waarmee niet gewacht kan worden tot de standaard kantoortijden.
  • Een storing welke optreed in een kritisch en veelgebruikt onderdeel van je applicatie.

Wat te doen bij een kritische storing?

Neem contact op via telefoonnummer 0497 84 26 11.

Wanneer er niet wordt opgenomen, spreek dan de voicemail in. Geef zoveel mogelijk informatie omtrent de kritische storing. Beschrijf het probleem, op welke pagina(‘s) het zich voordoet en waarom dit zo spoedig mogelijk moet worden opgelost.

De support medewerker welke dienst heeft, zal de voicemail afluisteren en beoordelen of het daadwerkelijk een kritische storing betreft. Vervolgens zal deze zo snel mogelijk contact met je opnemen en/of deze storing direct in behandeling nemen. 
Het is dus niet nodig om na het inspreken van de voicemail nog te mailen, appen of blijven bellen.

Wij trachten om je storing buiten kantooruren binnen 4 uur op te lossen.


Let op!

Support aanvragen via andere kanalen (WhatsApp, social media e.d.) binnen en buiten kantooruren worden niet in behandeling genomen.

Kosten

Support buiten kantooruren wordt in rekening gebracht met het standaard uurtarief, met een toeslag van 100%. Indien duidelijk is dat de storing is opgetreden door een fout van GSD, gaan we natuurlijk begripvol om met je supportvraag, en kan er worden afgeweken van de tariefstelling.

Misbruik support 

Het gebruiken van de support buiten kantooruren voor andere zaken dan een kritische storing, is niet toegestaan. Misbruik kan tot gevolg hebben dat er geen support meer wordt gegeven buiten kantooruren.

Onze developers hebben ook een goede nachtrust nodig 😊

Standaard aanpak / SLA

Op deze pagina word de standaard support buiten kantooruren omschreven. Je kunt natuurlijk ook een maatwerk SLA (Service Level Agreement) hebben afgesloten met GSD, waarin o.a. support afspraken zijn opgenomen.

Even bellen?

Bel met GSD B.V.+31 497 - 842 611

Liever teruggebeld worden?