Precisielandbouw levert op alle vlakken winst op

Jacob van den Borne is aardappelteler in Reusel en hij loopt voorop als het op precisie-landbouw aankomt. Dankzij de technologie weet hij tot op de centimeter nauwkeurig waar zijn gewassen bemest, beregend of beschermd moeten worden. De data worden verwerkt in apps, die GSD in samenwerking met Jacob ontwikkelde.

“Ik ben een digitale boer, laat drones, sensoren en robots mij helpen om mijn land zo effectief mogelijk te gebruiken. De gewassen groeien in de grond zoals ze dat al altijd doen, daar helpt geen technologie aan, maar ik kan er wel voor zorgen dat water, mest en bestrijdingsmiddelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Daarvoor zijn heel veel data nodig. Vroeger verzamelden we al die data met de hand, zetten die over in Excel, maakten rapporten en trokken daar onze conclusies uit. Veel werk dat dankzij de ontwikkeling van digitale mogelijkheden veel beter en vooral makkelijker is geworden. Geen pennen meer nodig en Excel wordt nauwelijks nog gebruikt.

Ik heb ooit zelf een website gemaakt want naast interesse in het boeren, heb ik ook affiniteit met ICT. De website werkte, maar héél professioneel was die niet. Ik zocht naar een lokale partner om mij te helpen met een nieuwe site en zo kwam ik bij GSD terecht. Dat lokale vond ik vooral belangrijk omdat we elkaars taal verstaan en de lijntjes kort zijn. Ik ben met Robert in gesprek gegaan en van de website kwam het gesprek al snel op mijn bedrijfsprocessen en de gigantische hoeveelheid data ik dagelijks moet analyseren. Robert zag een kans om al die gegevens in een app te verwerken en daar de bedrijfsprocessen op te baseren. Hij is aan het puzzelen gegaan en door steeds te blijven verfijnen en ontwikkelen, is daar een fijne app uitgekomen waar we nu dagelijks plezier van hebben. Hij kon zelfs de juiste tablet bij de apps adviseren, om tot een optimaal gebruik te komen.

Wat voor mij belangrijk was, is dat de app ook een ‘lerend effect’ heeft. Ik wil dat mijn medewerkers niet alleen aflezen wat ze moeten doen maar dat ze er ook van leren, dat ze snappen waarom ze bepaalde werkzaamheden moeten uitvoeren. Dat ze relatie zien tussen alle observaties en de opbrengsten, kwaliteit en efficiëntie. Er vindt voortdurend terugkoppeling plaats tussen hoe het was, hoe het is en hoe het zou moeten zijn, dáár leren we van. Er lopen altijd studenten rond op mijn bedrijf, die moeten met vergroting van hun kennis weer terug naar school.

Op regelmatige basis bezoeken we onze akkers en nemen we monsters van de gewassen. Die gaan naar ons lab om te meten, wegen en bekijken. Elk facet van de plant en de knol wordt in kaart gebracht. Alle gegevens voeren we in, in ons systeem en daar rollen de conclusies uit. Zo kunnen we precies aangeven wat nodig is om onze aardappelen groter, gezonder en beter te maken. Het systeem biedt ons de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen en dat levert alleen maar winst op voor ons bedrijf, op alle fronten: kwaliteit, opbrengst en efficiëntie.

Wij produceren per jaar een gigantische hoeveelheid aardappelen, die worden allemaal opgeslagen in enorme schuren. Het is niet te doen om handmatig bij te houden waar welke oogst ligt. Ons systeem kan dat wel. Wanneer een klant om een levering vraagt, kunnen wij in één oogopslag zien waar wij moeten ‘uitschuren’. Dat levert tijdwinst op en de klant krijgt precies waar hij om vraagt.

Nog altijd kijkt Robert mee met ons om het systeem helemaal up-to-date te houden. We hebben regelmatig overleg want de technologie blijft zich ontwikkelen. Ik denk dat in de toekomst veel meer boeren met deze technologie gaan werken. We moeten bewuster omgaan met water, minder – en efficiënter – gebruik maken van bestrijdingsmiddelen en alleen bemesten waar het nodig is. De aarde is geen onuitputtelijke bron gebleken, we moeten zuinig zijn om er zo lang mogelijk plezier en profijt van te kunnen hebben.”

Even bellen?

Bel met GSD B.V.+31 497 - 842 611

Liever teruggebeld worden?