Nieuwe opdracht NerocMediaware

We hebben een nieuwe freelance-opdracht bij Neroc'Mediaware.
We gaan bijspringen bij ontwikkelen van het XPMS voor Philips Lighting op basis van de technieken Java en Cocoon.
Binnen het XPMS kunnen de productmanagers van verschillende landen hun catalogi controleren, verrijken en goedkeuren voor print.


Java  
Robert Geenen

Terug